Välj en sida

Våra tjänster

Tigrinjatolken är en kvalificerad och erfaren tolktjänst för tigrinja, språket för de flesta från Eritrea. Utöver tigrinjatolk erbjuder vi ett brett spann av tjänster: tolk på tigrinja, kurser och juridisk rådgivning.

Tigrinjatolken erbjuder tolk på tigrinja och stöd på tigrinja till nyanlända personer från Eritrea

Med rötter i Eritrea kan vi relativt enkelt relatera till de problem de nyanlända har. Till exempel följer vi utvecklingen i Eritrea dagligen. Dessutom möter vi många nyanlända eritreaner som har stora problem med att integrera sig i Sverige. Många lider av trauman från flykten. Eftersom vi arbetar lugnt, metodiskt och målinriktat kan vi skapa förtroende för den eller de myndigheter och organisationer vi har uppdrag för. Kontakta oss för mer information.

Din tigrinjatolk – på plats och över telefon alla dagar i veckan

Tigrinjatolken är en kvalificerad och erfaren tolktjänst för tigrinja, språket för de flesta från Eritrea.

Vi erbjuder tolkning från tigrinja till svenska och svenska till tigrinja. Tolkning sker på plats eller över telefon, beroende på era behov.

Ibland kan det vara känsligt med tolkar från Eritrea det händer att de inte är tillräckligt kunniga i vare sig språk eller kultur.

Efter många år i Sverige använder och talar vi både tigrinja och svenska helt flytande. Att använda vår tigrinjatolk ger tillgång till båda ländernas kultur och en faktabaserad, förtroendegivande tolkning för alla parter.

Alla våra uppdrag är självklart sekretessbelagda.

Utöver tigrinjatolk så erbjuder vi även tolkning på språken • arabiska • tigre blen oromo och • saho

Kurser på tigrinja

Samhällsorientering

Kursens syfte är att ge nyanlända personer en bra start i Sverige.

Under kursen går vi bland anat igenom Sveriges historia, kulturella aspekter, sjukvård och skolsystem samt rättigheter och skyldigheter.

Introduktion arbetsmarknad

Tigrinjatolken ger fördjupat stöd arbetslivssvenska och information om om hur en svensk arbetsplats fungerar.

Vi kan även vara med som ett stöd vid start av ett nytt jobb eller som studiestöd i skolan.

Kurs i föräldraskap

Kursen ger riktat stöd till nyanlända föräldrar. Inom kursens ram utbildar vi kring svensk föräldraroll och vad den som nyanländ förälder har för ansvar i samhället.

Vi kan skriva utbildningsförslag baserat på uppdragsgivares önskemål.

Digital kompetens

Ofta saknar nyanlända från Eritrea digital kompetens. Endast 6,9% av Eritreas befolkning har tillgång till internet.

Vi utbildar och ger stöd i vardags-IT såsom BankID, logga in hos myndigheter samt att skicka och ta emot e-post.

Juridisk rådgivning i migration- och asylärenden

Vi kan hjälpa till med rådgivning i enskilda asyl- och migrationsärenden. Det kan handla rådgivning vid avslag på asylansökan, förlängning av uppehållstillstånd eller familjeåterförening.

Vi granskar gällande lagstiftning och dess tillämpning för att kunna erbjuda vår expertis.

Jurister som har kompetens inom detta område anlitar oss och vi finns med som ett språkligt stöd under hela processen.

”Vi anlitade Esayas för rådgivning i ett asylärende där hans expertis, gedigna erfarenhet och oerhörda kompetens var till stor hjälp. Med hjälp av Esayas djupa detaljkunskaper i de frågor som ärendet berörde kunde vi komplettera och underbygga våra inlagor på ett välbehövligt sätt.”

– Advokat Fabian Wennergren, Advokatbyrån Thomas Bodström

Kontakta tigrinjatolken

ናይ  ቜንቜ ትግርኛ ቶርጎምቲ  ዝምልከት ነጻ ናይ ስራሕ ዕድል  ከምዘይብልና እንዳሓበርና፤  ሓደስቲ አስቶርጎምቲ ናይ ሙቅጻር መደብ ስለዘይብልና  ንናይ ትርጉምና ስራሕ ዝምልከት  ብጽሑፍ (E-mail)  ይኹን ብተሌፎን  ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ  ከምዘይንቅበል ብትሕትና ንገልጽ፡፡

8 + 6 =