Välj en sida

Kontakta tigrinjatolken

Vi finns tillgängliga för uppdrag
dag- och kvällstid alla dagar om året.

Välkommen att kontakta tigrinjatolken!

Vi hjälper dig som behöver tolk på tigrinja, juridisk rådgivning eller är intresserad av någon av våra kurser. Kontakta oss via telefon eller mejl för snabb återkoppling.  Hoppas att vi hörs!

Telefon

070 838 87 35

Våra uppdragsgivare

Tigrinjatolken arbetar med uppdragsgivare såsom HVB-hem, familjehem, socialtjänsten, kommuner, vuxenskolor, juridisk rådgivningar, tidningar, radio/tv och flera andra aktörer.
Kontakta oss för offert och referensuppdrag.

Kontakta tigrinjatolken

ናይ  ቜንቜ ትግርኛ ቶርጎምቲ  ዝምልከት ነጻ ናይ ስራሕ ዕድል  ከምዘይብልና እንዳሓበርና፤  ሓደስቲ አስቶርጎምቲ ናይ ሙቅጻር መደብ ስለዘይብልና  ንናይ ትርጉምና ስራሕ ዝምልከት  ብጽሑፍ (E-mail)  ይኹን ብተሌፎን  ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ  ከምዘይንቅበል ብትሕትና ንገልጽ፡፡

10 + 9 =