Tigrinjatolken - Tolk med spetskompetens på Tigrinja
14869
home,page,page-id-14869,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

TIGRINJA - ትግርኛ

Spetskompetensen ligger på just språket tigrinja men kompletteras också med en kunskap om både den svenska och eritreanska kulturen och de fällor som kan ligga i detta. Vi utför översättningar av text mellan tigrinja - svenska och svenska - tigrinja.

TOLK PÅ PLATS

Om tolken befinner sig på samma plats som tolkanvändare och klient kallas det för platstolkning. Tolken tolkar muntligt allt som sägs i rummet.

TOLK I TELEFON

Telefontolkning fungerar bra i många fall men kräver vissa förutsättningar. Tolkningen genomförs genom högtalartelefon och tolken är inte fysiskt närvarande där samtalet förs.

ETABLERING

Etablering in i samhället är en tjänst där vi stöttar den nyanlända familjen. Vi finns med under en period när familjen behöver extra stöttning för att snabbt komma in i samhället.

NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR

Vi på Tigrinjatolken erbjuder stöd och insatser till nyanlända föräldrar. Vi utbildar kring föräldrarrollen och vad man som nyanländ förälder har för ett ansvar i samhället. Vi tar fram ett utbildnings förslag efter ert önskemål.

Kontakta Tigrinjatolken för tolkningstjänster.
OM OSS

Tigrinjatolken erbjuder tolkuppdrag på tigrinja (ትግርኛ, tigriññā), det språk som i huvudsak talas av personer som kommer från Eritrea. Tolkningsuppdragen sker på plats eller via telefon. Vi arbetar över hela Sverige och har vår bas i Göteborg.

 

Spetskompetensen ligger på just språket tigrinja men kompletteras också med en kunskap om både den svenska och eritreanska kulturen och de fällor som kan ligga i detta. Vi stöttar nyanlända eritreaner att etablera sig i samhället genom olika typer av stödinsatser. Insatsen kan se olika ut och anpassas till varje enskild individ. Vi utför även översättningar av text mellan tigrinja – svenska och svenska – tigrinja.

 

 

Kontakta oss
Tigrinja, (ትግርኛ, tigriññā) talas i norra Etiopien och Eritrea
UPPDRAGSGIVARE

Bland uppdragsgivarna idag är HVB-hem, familjehem, socialtjänsten, flertalet kommuner, vuxenskolor, juridisk rådgivning, tidningar, radio/tv och flera andra aktörer. Tigrinjatolkens vision är att erbjuda god tolkning med uppdragsgivaren i fokus.

 

Tigrinjatolken har bred och mångsidig erfarenhet från olika typer av tolkningsuppdrag över hela landet. Vi har kompetensen att förmedla det talade ordets innebörd till respektive part på ett effektiv sätt.

 

Kontakta oss för offert och referensuppdrag.

 

Kontakta oss

KONTAKTUPPGIFTER

 ናይ  ቜንቜ ትግርኛ ቶርጎምቲ  ዝምልከት ነጻ ናይ ስራሕ ዕድል  ከምዘይብልና እንዳሓበርና፤  ሓደስቲ አስቶርጎምቲ ናይ ሙቅጻር መደብ ስለዘይብልና  ንናይ ትርጉምና ስራሕ ዝምልከት  ብጽሑፍ (E-mail)  ይኹን ብተሌፎን  ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ  ከምዘይንቅበል ብትሕትና ንገልጽ፡፡

Vi har inga planer att anställa fler tolkar och tackar nej till samtliga ansökningar som inkommer via mail eller telefon.

Ni kan även boka en tolk under helgdagar.

Kontakta gärna Tigrinjatolken om du är intresserad av plats- eller telefontolk på Tigrinja.

TT Tolk AB

  0708-388735
  info@tigrinjatolken.se

ois-partner-2016

Tigrinjatolken – SPONSRING 2018

Örgryte IS
Örgryte Handbollssällskap

[]
1 Step 1
KONTAKTA OSS
Namnyour full name
Företag/Organisationyour full name
Telefonyour full name
Meddelande till Tigrinjamore details
0 /
Previous
Next
powered by FormCraft